De oplossing zit al in de bodem

In een uitgebreid interview wordtRoots Reset, onze bewezen effectieve methode om invasieven zoals de Japanse duizendknoop volledig en natuurlijk te bestrijden, toegelicht in de Special over Japanse duizendknoop van Tuin en Landschap.

Hieronder vind je een aantal interessante quotes vanuit de geïnterviewden uit het artikel.

“De oplossing zit al in de bodem” vertelt Ard Reijtenbagh van Soilwise. Het bedrijf ontwikkelde een methode om in de bodem aanwezige micro-organismen in te zetten tegen invasieve exoten. Daarvoor wordt de bodem eerst verrijkt met een plantaardig granulaat, CleaRoot genaamd, waarna de bodem zuurstofdicht wordt afgedekt. CleaRoot voedt specifieke microben die al in de bodem aanwezig zijn. Hierdoor groeien deze snel en verbruiken ze alle beschikbare zuurstof in de grond. Binnen twee dagen is het zuurstofniveau gedaald tot minder dan 1%. Door afwezigheid van zuurstof vindt verdere fermentatie plaats van de wortels van de duizendknoop.

Bart-Jan Heideveld van Van de Haar Groep is enthousiast over de methode. „In de regel wordt 100% van de duizendknoop gedood in één seizoen, en dat zonder de grond af te graven. We zetten daarom eigenlijk altijd in op deze methode als de locatie zich ervoor leent.”

Specialist duizendknoop Matthijs Varekamp: „Het is niet zo dat iedereen zomaar CleaRoot kan bestellen. Er is een nauwkeurige werkwijze nodig en bovendien zijn we gedreven door een groene aanpak. De uitvoerende aannemer moet daar bij passen.”

Lees het gehele interview hier: https://platform-groen.nl/dashboard/artikel/roots-reset-duizendknoop-bestrijden-met-afgedekte-bodem/
’In de regel wordt 100% van de duizendknoop gedood’