Referenties

Wat onze klanten zeggen

Reacties uit de eerste hand van onze klanten en partners, die hun ervaringen met onze producten en service delen. We hebben de testimonials gegroepeerd in de volgende categorieën en de volgende links brengen u rechtstreeks naar de categorie van uw interesse. Klik op één van de drie categorieën hieronder.

Bodem Resetten

Kitty de Jong
Kweker
Agrofleur Select, Nederland
Over Agrofleur Select:
Veredelaar en productie van exclusief assortiment Nerines. 1 hectare Nerine productie en groot areaal bollenproductie in Nederland.
Onze veredeling en productie van Nerines is o.a. gericht op ziekteresistentie, weerbaar telen en minder gebruik van chemische middelen. Wij hebben altijd onze grond gestoomd, maar daarmee maak je het bodemleven kapot, terwijl we streven naar een natuurlijke weerbare bodem. Bodem Resetten past heel goed in deze teeltwijze.

We zijn tevreden met de resultaten van Bodem Resetten. De Nerines groeien goed en we hebben geen last van Phytium gehad. Het biologische grondontsmettingsproces heeft zijn werk goed gedaan.

Bovendien geeft Bodem Resetten meer flexibiliteit in onze teeltplanning, wat steeds belangrijker wordt omdat we steeds meer verschillende variëteiten krijgen met elk een eigen productieplanning.
Vincenzo Cavicchi
Directeur Marketing
CBC BIOGARD® Division Italy, Italië
Over CBC BIOGARD® Division Italy:
CBC Biogard is een vooraanstaande leverancier van biologische gewasbeschermingsmiddelen in Europa.
Strenge EU-voorschriften voor een duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen hebben de inzet van chemische grondontsmettingsmiddelen sterk teruggedrongen en beperkt, vanwege hun zeer hoge risicoprofiel. Jarenlang hebben we gezocht naar een duurzame en doeltreffende oplossing, die geen impact heeft op het milieu en de gezondheid van de mens en die ook in biologische productiesystemen kan worden gebruikt.

Wij hebben deze oplossing gevonden in “Soil Resetting” van SOILWISE. We hebben deze methode uitgebreid getest onder diverse omstandigheden, gedurende meerdere jaren en op verschillende groentegewassen, zoals tomaat, komkommer, paprika, aubergine, courgette, babyleaf sla, kruiden en radijs. Wij behaalden uitstekende resultaten bij de onderdrukking van een breed scala van schimmelziekten in de bodem en plantparasitaire aaltjes, alsook bij de verhoging van de opbrengst. Gezien deze positieve resultaten hebben we besloten om Soil Resetting in 2020 in Italië op de markt te brengen. We hebben echt een duurzame oplossing voor onze klanten gevonden.
Thomas Ludwig
Flower Grower
Lubexflor, Spain
Over Lubexflor:
Bloemkwekerij van 7 hectare waarvan 5 hectare in kassen. Teelt een breed assortiment snijbloemen zoals chrysant, fresia, lisianthus, tulp, alstroemeria, anjer, delphinium, limonium en een reeks andere zomerbloemen.
Op bepaalde delen van mijn bedrijf had ik te kampen met een ernstige aantasting door Fusarium en andere bodemziekten. Het was onmogelijk om daar nog verder te telen, solarisatie en zelfs chemicaliën werkten niet meer.
Ontsmetting van mijn grond door middel van Bodem Resetten heeft de schimmelziektes echt geëlimineerd. Na de behandeling met Bodem Resetten heb ik geen problemen meer gehad met Fusarium of andere schimmelziektes en de gewassen groeien sterker en hebben donkergroene bladeren. Het heeft echt gewerkt voor mij.
Bodem Resetten is duurder dan solarisatie, maar het is de investering meer dan waard.
Prof. dr. ir. ing. Gert Kema
Professor of Tropical Phytopathology
Wageningen University and Research, Nederland
Over Wageningen University and Research:
Wageningen University & Research is nauw betrokken bij het onderzoek naar oplossingen voor de zeer besmettelijke TR4 ziekte bij bananen
De huidige wereldproductie van bananen wordt ernstig bedreigd door Fusarium verwelkingsziekte (Panamaziekte) die wordt veroorzaakt door de in de bodem levende schimmel Fusarium odoratissimum, in de volksmond Tropical Race 4 (TR4). Door internationale onderzoeksinstellingen, universiteiten en belanghebbenden worden ontelbare inspanningen geleverd om oplossingen te vinden voor het stoppen van deze verwoestende ziekte met enorme gevolgen voor de voedselzekerheid in grote delen van de wereld.

Al meer dan 10 jaar ben ik betrokken bij het internationale onderzoek naar Fusarium verwelkingsziekte bij bananen (FWB) om verschillende strategische oplossingen voor deze bedreiging van de internationale bananenproductie te vinden en te evalueren. Dit door verschillende internationale initiatieven en projecten (mede) te ontwikkelen en door bedrijven op te richten om snel oplossingen te vinden of duurzame plantenveredeling te bewerkstelligen om het gewas te diversifiëren.

Bodem Resetten van SOILWISE is een van de mogelijke oplossingen die we hebben onderzocht. Samen met mijn PhD-studenten hebben we veelbelovende tests op laboratoriumschaal en veldpilots in de Filippijnen uitgevoerd om de doeltreffendheid van de methode te bepalen voor het verminderen van het Fusarium-inoculum in de bodem. De onderzoeksrapporten waarin deze resultaten worden beschreven, zijn gepland voor 2021.

Ik zie mogelijkheden voor grootschalig Bodem Resetten in de bananenteelt om onze eerste wetenschappelijke gegevens te bevestigen en uitgebreidere datasets te verzamelen.

Daarom zie ik potentieel in Bodem Resetten als een belangrijke biologische methode om Fusarium-inoculum uit te schakelen en zo de dreiging van Panama-ziekte in verschillende delen van de wereld te verminderen, vooral omdat het gebaseerd is op de toepassing van een commercieel product van constante kwaliteit.

Bezoek onze website voor meer informatie
Pierpaolo Monetti
Teler
Monetti’s Organic Farm, Italy
Over Monetti’s Organic Farm:
Pierpaolo Monetti is eigenaar van Monetti’s Organic Farm die 30 ha baby leaf, radijs, paksoi en watermeloen teelt in het zuiden van Italië.
Enkele jaren geleden vroeg BIOGARD®/SOILWISE® mij om proeven te doen met “Bodem Resetten” waar ik graag gebruik van maakte omdat ik op zoek was naar een biologisch product voor bodemontsmetting.

Ik heb dit product nu al enkele jaren getest en toegepast op mijn bedrijf en ik heb er zeer goede resultaten mee behaald bij de bestrijding van bodemziekten en diverse onkruiden.

Momenteel gebruik ik Bodem Resetten omdat het product:

1. zorgt voor een uitstekende bestrijding van Pythium, Sclerotinia, en Rhizoctonia,
2. onkruidbestrijdingsstrategieën ondersteunt (vooral postelein)
3. een doeltreffende voorziening van organische stof vormt (mijn gronden zijn zanderig) en als daarmee de bodemstructuur, de textuur en het gehalte aan organische stof verbetert.

Na vele jaren van pogingen met verschillende producten, heb ik eindelijk het juiste product gevonden: Bodem Resetten van SOILWISE® / BIOGARD®!
Yannick Smedts
Hoofd R&D
Boomkwekerij Fleuren, Nederland
Over Boomkwekerij Fleuren:
Met 130ha. één van Nederlands grootste en meest vooruitstrevende vruchtbomenkwekerij voor professionele fruittelers.
Herinplantziekte (Apple Replant Disease (ARD)) is een groot probleem bij onze teelt van fruitbomen. De herinplantziekte wordt veroorzaakt door een complex van schimmels, maar het exacte mechanisme blijft vooralsnog een black-box. Hierdoor kunnen we slechts éénmalig een teelt van fruitbomen op een perceel doen; daarna zijn we genoodzaakt ons te verplaatsen naar andere percelen.

Enkele jaren geleden zijn we kleinschalig een proef gestart met Bodem Resetten van SOILWISE op een perceel waar reeds appelbomen hadden gestaan. We constateerden een heel groot verschil tussen behandelde en onbehandelde vakken. Het was een verschil van dag en nacht.

Uit onze analyses blijkt een toename van het gezonde bodemleven, waardoor we weerbaardere fruitbomen kunnen kweken. De fruitbomen groeien minstens net zo goed of zelfs beter op de behandelde grond dan op andere nieuwe percelen. We hebben nu een homogenere groei, stevigere en grotere bomen met grote gezonde bladeren.
Bovendien zien we ook minder aantasting door luizen en hoeven we veel minder bespuitingen uit te voeren.

Bodem Resetten doorbreekt dus echt de herinplantziekte en maakt het voor ons mogelijk om op een duurzame wijze fruitbomen te blijven telen op dezelfde percelen, in plaats van als een nomade rond te trekken van perceel naar perceel. We kunnen terugkeren naar onze eigen vertrouwde grond, met bestaande infrastructuur waardoor we efficiënter en dichtbij kunnen werken. Daar zit, naast de kwaliteitsverbetering, voor ons het grootste winstpunt.
We hebben intensief samengewerkt met SOILWISE om tot goede resultaten van Bodem Resetten te komen voor onze specifieke bedrijfssituatie. Onze ambitie is om Bodem Resetten voor het gehele bedrijf een standaard manier van werken te maken.
Andrea Minuto
Head of the Center for Analysis and Phytopathological Laboratory
CeRSAA, Italië
Over CeRSAA:
The Center for Agricultural Experimentation and Assistance (CeRSAA) is a Special Agency of the Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture of the Liguria Rivieras.
Bodemziekten zijn waarschijnlijk de meest beperkende factor in de intensieve tuinbouw, vooral in overdekte teelten. Bovendien is de grootschalige toepassing van chemische middelen voor bodemontsmetting in de afgelopen tien jaar aanzienlijk verminderd als gevolg van de toegenomen milieueisen.

Met het oog op dit gebied zijn nieuwe of “vernieuwde” niet-chemische alternatieven getest in verschillende scenario’s en had het CeRSAA de gelegenheid om samen te werken met SOILWISE en CBC-BIOGARD® bij het testen van “Bodem Resetten” als een “bodemontsmettingsstrategie”. De activiteiten werden eerst uitgevoerd onder experimentele omstandigheden (2016-2017) en vervolgens onder praktische scenario’s (2018-2019).

We hebben “Bodem Resetten” getest op tomaat, meloen, sla en babyleaf gewassen (veldsla, babyleaf sla, rucola), basilicum in de regio’s Venetië, Ligurië, Emilia Romagna, Lazio, Campanië en Sicilië tegen Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, S. minor, Fusarium oxysporum f.sp. basilici, F.o. f.sp lactucae, F.o. f.sp conglutinans, Colletotrichum coccodes, Pythium spp. en wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). De bereikte resultaten waren consistent binnen de verschillende experimentele en praktische scenario’s, wat aantoont dat Bodem Resetten, mits correct toegepast volgens de protocollen, echt een haalbare, duurzame en effectieve strategie is voor bodemontsmetting.
Tonnie Vink
Bedrijfsleider
Wouter Greens, Nederland
Over Wouter Greens:
8 ha biokwekerij van tomaat en paprika. Gebruiker van Bodem Resetten van het eerste uur.
Dankzij Bodem Resetten heb ik de laatste 10 jaar netjes kunnen telen.
Tien jaar geleden hadden wij een enorm groot probleem met Verticillium in onze paprikateelt. Ook hadden we last van een grote aaltjesdruk bij tomaat. Stomen was geen alternatief; het maakt alles dood en werkt sowieso niet goed op ons type grond. We zaten dus behoorlijk vast in de ontstane situatie.

Toen kwamen we Bodem Resetten op het spoor van SOILWISE (toen nog Thatchtec) en hebben vervolgens een vak getest. Juist in dit vak bleken de paprikaplanten bijzonder goed te groeien en vrij te blijven van Verticillium en andere bodemziekten, dit in tegenstelling tot de rest van de kas. Ook uit laboratoriumonderzoek bleek de Verticillium volledig gedood te zijn door de Bodem Reset behandeling.

Vanaf dat moment zijn we al onze kassen om het jaar gaan Bodem Resetten. Hierdoor blijft de ziektedruk zeer laag en geef je telkens een tijdige boost aan het gezonde bodemleven. Dit leidt tot een beter wortelgestel en een sterker en vitaler gewas en uiteindelijk zorgt dit voor de verhoogde opbrengst die we realiseren. Ook in de teelt van tomaat bleef de aaltjes druk in het tweede jaar na de Bodem Reset behandeling voldoende laag.
Ook de eitjes en larven in de bodem van bijvoorbeeld trips en spint worden gedood wat uiteindelijk tot een veel schoner begin van de teelt leidt. Daarnaast worden te hoge populaties van pissebedden, duizend- en miljoenpoten onderdrukt.

Na Bodem Resetten heb ik altijd een snelle terugkeer van het gezonde bodemleven, mede versterkt door een toevoeging van de juiste compostmix, waardoor de gezonde bodemschimmels snel en versterkt de grond kunnen her-koloniseren. Dit leidt tot een betere beworteling en goede weggroei van het gewas. Ook nuttige aaltjes groeien snel na Bodem Resetten. Zij voeden zich met de afgestorven anaerobe bacteriën van het Bodem Resetten en vormen als het ware een solide verdedigingslinie tegen plantpathogene aaltjes.

We werken altijd intensief samen met de mensen van SOILWISE om het Bodem Resetten goed te laten verlopen op ons bedrijf, want het is cruciaal om de protocollen nauwgezet te volgen voor een goed resultaat. Mijn advies is dan ook: als je het doet, doe het dan echt goed!

Roots Reset

Johannes Regelink
Specialist
RANOX natuuraannemer, Nederland
Over RANOX natuuraannemer:
RANOX natuuraannemer geeft advies en begeleidt projecten op het gebied van ecologische vraagstukken.
In 2018 hebben we samen met SOILWISE de eerste testen gedaan met “Roots Reset”. De methode is toen in een gecontroleerde omgeving uitgevoerd tegen de Japanse duizendknoop. Daarbij is alle Japanse duizendknoop vernietigd. Vervolgens is bij zowel lab experimenten alsook bij veldproeven een bestrijding van 100% gehaald.

Na de diverse proeven en experimenten hebben we verschillende locaties met Aziatische duizendknoop behandeld met “Roots Reset”. Zo werd in 2019 ook op ‘De Keijenberg’ in Wageningen de Japanse duizendknoop volledig bestreden met “Roots Reset”. Dit resultaat werd binnen één jaar bereikt en dat is aanzienlijk sneller dan andere bestrijdingsmethoden. Dit is dan ook de eerste methode waarmee Japanse duizendknoop volledig bestreden kan worden binnen één groeiseizoen, zonder dat er grond hoeft te worden afgevoerd. Bovendien is “Roots Reset” stukken goedkoper dan bijvoorbeeld het bestrijden van de duizendknoop door afgraven of door middel van heet waterbehandelingen.

Bij de behandeling met “Roots Reset” op De Keijenberg is onderzocht wat de behandeling doet met het bodemleven. Aan het begin, direct na en een half jaar na de behandeling zijn er bodemmonsters met behulp van DNA-technieken geanalyseerd op aanwezig bodemleven. Uit deze analyses kwam naar voren dat het bodemleven direct na het openen van de behandelde vlakken niet significant afweek van de andere referentievlakken. Een half jaar na de “Roots Reset” behandeling bleek de schimmel-bacterie ratio in de behandelde vlakken hoger dan in de referentievlakken, waaruit blijkt dat het bodemleven zich goed heeft aangepast aan de gewijzigde vegetatie.

Wij zullen in de komende jaren deze natuurlijke manier van bestrijding van verschillende soorten duizendknoop zowel inzetten op besmette locaties zelf alsook bij afgevoerde grond bij grondbanken.

Pim Smit
Specialist Japanse duizendknoop en bodem
Gemeente Den Haag, Nederland
Over Gemeente Den Haag:
De gemeente Den Haag is één van de gemeenten in Nederland die voorop loopt bij de bestrijding van Japanse duizendknoop.
Gemeente Den Haag heeft in 2020 een Roots Reset behandeling toegepast tegen de Japanse duizendknoop in de buurt van de A13. Er is tot op heden geen hergroei van Japanse duizendknoop waargenomen in het behandelde deel. Wel is het van belang om bij bepaling van het te behandelen vak voldoende veiligheidsmarge aan te houden zodat ook de verder weggelegen wortels worden bestreden.

In 2021 hebben we de Roots Reset methode ook op drie andere met Japanse duizendknoop besmette plekken in Gemeente Den Haag toegepast en kijken uit naar de resultaten hiervan in 2022. Het duurzame en het natuurlijke proces van de Roots Reset valt goed samen met de duurzaamheidsambities van de gemeente Den Haag.

Wetenschappelijk Onderzoek

CeRSAA, Italië (Centre for Research and Agricultural Assistance)
2016
Bodem Resetten - Bestrijding van Fusarium ox., Sclerotinia en Rhizoctonia
Beschrijving van het onderzoek

Diverse veldproeven zijn door CerSAA uitgevoerd op 3 kwekerijen in Italië. Er werden verschillende doseringen en doorlooptijden van de behandeling toegepast voor een aantal groentegewassen.

Belangrijkste resultaten
 • Na 3-4 weken behandeling bij een bodemtemperatuur van >25°C: 100% eliminatie van Verticillium, Sclerotinia, Phytophtora nicotianae en Fusarium oxysporum.
 • Bij 15°C werd hetzelfde resultaat verkregen voor Phytophtora nicotianae en Fusarium oxysporum. Voor Verticillium en Sclerotinia trad de 100% eliminatie alleen op bij de hogere doseringen.
CeRSAA, Italië (Centre for Research and Agricultural Assistance)
2018
Bodem Resetten - Bestrijding van Fusarium oxysporum
Beschrijving van het onderzoek

Veldproeven op zes kwekerijen in Italië werden uitgevoerd door CeRSAA. Gewassen: baby leaf sla, tomaat en aardbei. Controlebehandelingen: chemische fumigatie en stomen.

Belangrijkste resultaten
 • De resultaten van bestrijding van de Fusarium-besmettingen door Bodem Resetten waren vergelijkbaar met die van chemische fumigatie en stomen.
 • De opbrengst op de geresette percelen was 10-20% hoger (afhankelijk van het gewas en de behandeling) in vergelijking met chemisch fumigatie en stomen.
RANOX Groen Advies
2019
ROOTS RESET - Bestrijding van Japanse duizendknoop
Beschrijving van het onderzoek

In het onderzoek is een veldproef op de Keijenberg in Wageningen uitgevoerd; op een terrein met een zware besmetting van Japanse duizendknoop. Er zijn 3 locaties behandeld met de Roots Reset methode.

Belangrijke resultaten
 • Op 2 van de 3 percelen werd een 100% eliminatie van Japanse duizendknoop gerealiseerd.
 • Op het derde perceel vertoonden enkele wortels hergroei, wat het gevolg was van een lekkage in de plastic folie die tijdens de behandeling was ontstaan.
Wageningen University & Research (WUR)
2016-2017
Bodem Resetten: Bestrijding van aaltjes en Verticillium dahliae
Beschrijving van het onderzoek

Het onderzoek was gericht op de werkzaamheid van Bodem Resetten tegen diverse soorten aaltjes en Verticillium dahliae. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Agrifirm en Eurofins. De behandelingen vonden plaats met drie verschillende doseringen en met twee verschillende doorlooptijden van de behandeling (resp. 4 en 6 weken). De controle-behandeling werd uitgevoerd met Metam Sodium.

Belangrijkste resultaten
 • In alle gevallen had Metam Natrium een werkzaamheid van 80-90%. Bodem Resetten gaf betere resultaten in alle behandelingsscenario's.
 • Wortelknobbelaaltje (Meloïdogyne chitwoodi): was niet meer aantoonbaar meer na een behandeling met Bodem Resetten
 • Aardappelcysteaaltje (Globodera spp): >99% eliminatie door Bodem Resetten
 • Stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci): > 99% eliminatie door Bodem Resetten
 • Verticillium dahliae: > 99% eliminatie door Bodem Resetten
Wageningen Universiteit & Research (WUR)
2010
Bodem Resetten - Bestrijding van Verticillium dahliae en wortelknobbel aaltje bij tomaat
Beschrijving van het onderzoek

In dit onderzoek is de effectiviteit van Bodem Resetten getest tegen Verticillium dahliae en wortelknobbelaaltjes (Meloïdogyne hapla) bij Van Schie Biologische Tomaten- en Paprikakwekerij. Als gevolg van Verticillium en aaltjes aantasting was de productie teruggelopen tot ongeveer 55% van het normale niveau in de jaren daarvoor. Het bedrijf bevond zich in een dead-lock situatie.

Belangrijkste resultaten
 • Verticillium dahliae: > 98% eliminatie na 3 weken en 100% na 4 weken Bodem Reset behandeling.
 • Wortelknobbelaaltjes (Meloïdogyne hapla): > 99% eliminatie
 • Opbrengsten 9% boven het normale niveau en minder problemen met Botrytis aantasting.
Wageningen University & Research (WUR)
2018
Bodem Resetten - Panamaziekte bij banaan (TR 4 - Fusarium oxysporum f.sp. cubense)
Beschrijving van het onderzoek

In het onderzoek werd de werkzaamheid van Bodem Resetten tegen Tropical Race 4 (TR4) in banaan - Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Panama disease) - getest. Deze Fusarium vormt een ernstige bedreiging voor de wereldwijde bananenproductie. Het onderzoek werd uitgevoerd op de Filippijnen. Er zijn verschillende veldproeven in de praktijk van een bananenplantage toegepast met 2 behandelingen op 3 percelen.

Belangrijkste resultaten
 • Verschillende behandelingen toonden een 20x tot 100x reductie van TR4 chlamydosporen aan, afhankelijk van de behandeling.
 • 3 maanden na de nieuwe aanplant waren er geen infecties van TR4. In één van de behandelde percelen waar de plastic film beschadigd was tijdens de behandeling, werd wel een besmetting met TR4 vastgesteld.