Roots Reset succesvol ingezet bij bestrijding van Japanse duizendknoop bij NS Stations

Ook NS Stations wordt op haar terrein geconfronteerd met Japanse duizendknoop. Dit maal groeide de Japanse duizendknoop op een steil talud bij een station van NS Stations.

Het steile talud, dat geplaagd werd door de Japanse duizendknoop, vroeg om een doordachte aanpak. Een grondig plan werd opgesteld om de uitdagingen van het terrein en de specifieke behoeften van NS Stations te adresseren.

De keuze voor machinerie speelde een cruciale rol in het succes van de Roots Reset®-behandeling op het steile talud. Kranen werden ingezet, aangezien tractoren niet in staat zouden zijn om veilig te manoeuvreren op de steile helling. Deze strategische beslissing zorgde voor een soepele uitvoering van alle werkzaamheden, met een focus op precisie en effectiviteit.

Gedurende de uitvoering van de behandeling werden de stappen van Roots Reset® doorlopen. Van het verwijderen van bovengrondse plantendelen tot het diepspitten van CleaRoot®-granulaat in de bodem. De zuurstofdichte afdekking was van essentieel belang op het steile terrein, en het resultaat na de behandeling was een volledige afwezigheid van de Japanse duizendknoop.

Na de afronding van het Roots Reset®-proces werd direct een grasmengsel ingezaaid. Het resultaat? Een prachtige, gezonde groei van gras zonder enige terugkeer van de Japanse duizendknoop. Dit succesverhaal illustreert niet alleen de kracht van Roots Reset® als een biologische oplossing, maar benadrukt ook de veelzijdigheid ervan op uitdagende terreinen zoals steile taluds.

NS Stations kan nu trots terugkijken succesvol traject op deze locatie, vrij van de Japanse duizendknoop. Roots Reset® heeft niet alleen de Japanse duizendknoop verslagen op deze uitdagende locatie maar heeft ook bewezen dat het steile taluds kan transformeren in groene oases van biodiversiteit.