CROW en Sieboldius presenteren: Gevaar Aziatische duizendknoop vraagt om professionele aanpak

Net als in het Verenigd Koninkrijk worden in Nederland de problemen met de Japanse duizendknoop en andere invasieve exoten steeds groter. Dit vormt een bedreiging voor ons groen en kan leiden tot stilgelegde bouwprojecten en aansprakelijkheid van gemeenten. Het is daarom van groot belang dat beheerders en bestuurders zich bewust worden van de omvang van het probleem en professionele maatregelen treffen.

Soilwise, als kennispartner van Sieboldius, werkt samen met verschillende partijen om het probleem beter aan te pakken en kennis te bundelen. Op een interactieve bijeenkomst vertellen diverse sprekers van gemeente, aannemerij en wetenschap over de urgentie van het probleem, mogelijke maatregelen en de noodzaak voor een integrale professionele aanpak.

De middag wordt online afgetrapt door een spreker vanuit het Verenigd Koninkrijk die vertelt over hun praktijkervaringen en onderzoeken met betrekking tot de Japanse duizendknoop. Jaike Bijleveld en Stephen Bos van gemeente Amsterdam laten zien hoe zij met een integrale aanpak in control blijven door goede dataverzameling en monitoring van probleemlocaties en het inzetten van een tool om het beperkte budget zo effectief mogelijk in te zetten. Jacques Teunissen van CROW vertelt over een landelijk protocol om verspreiding te voorkomen en om te gaan met het beheersen en verwijderen van invasieve exoten.

Aannemer Peter van de Haar en Chris van Dijk van de Wageningen Universiteit gaan in op de diversiteit aan mogelijke maatregelen. Per locatie is maatwerk noodzakelijk en er zijn verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden. De beste aanpak per m² wordt besproken.

Soilwise en Sieboldius dragen bij aan deze bijeenkomst om bewustwording op gang te brengen en het belang van een integrale aanpak te benadrukken. We kijken ernaar uit om jullie op 11 april te verwelkomen op de Kennisbijeenkomst: Aziatische duizendknopen in Ede. Zie voor meer informatie de pagina over de bijeenkomst op de website van het CROW.


13.00 Algemene opening bijeenkomst door CROW
13.05 Kennismaking en inventarisatie probleempunten
13.15 Japanse duizendknoop en de Britse huizenmarkt: een waarschuwing (online) – door Philip Santo, AVM Consultancy
13.35 Risicogestuurde aanpak Amsterdam – door Jaike Bijleveld en Stephen Bos, gemeente Amsterdam
13.55 Landelijk protocol vertaald naar RAW – door Jacques Teunissen, CROW
14.10 Bundelen van krachten per m2 – door Peter van de Haar, samenwerkingsverband Sieboldius
14.25 Overzicht beschikbare kennis, protocollen en tools – Chris van Dijk, Wageningen University & Research (WUR)
14.45 Pauze

14.55 Subgroepen ronde 1
- Bewustwording: hoe creëer je bewustwording en extra budget?
- Integrale aanpak: wat hoort bij een integrale professionele aanpak?
- Maatregelen: welke maatregelen zijn het meest effectief in welke situatie?

15.25 Wisseltijd
15.30 Subgroepen ronde 2
16.00 Afsluting en Borrel
Zien wij u ook 11 april a.s. bij de kennismiddag georganiseerd door het CROW en Sieboldius? Meld uzelf en uw collega’s aan via de website van het CROW: https://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/gevaar-aziatische-duizendknoop-vraagt-om-professio?skuzenoid=2990-193